سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ به روز رسانی می شود

fatemeh sayar - 0

 سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ به روز رسانی می شود

سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ به روز رسانی می شود

به منظور ارتقاء سرور، سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه با اختلال همراه است.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات توسعه و بروز رسانی دوره جاری سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ در روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه در برخی ساعات دچار اختال می شود.

نظرات

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *